Kullar
Detta är mina kullar sen jag tog över kennel Inkus

A-kullen, Elin och Otto

18-06-06

Inkus Awesome Angus hane

Inkus Amazing Aidan hane

B-kullen, Ika och Rocky

18-10-28

Inkus Bellissimo Brego

Inkus Bellissima Bella

C-kullen,